Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

 

Kapitel 1: Indledning
Kapitel 2: Efterretningstjenesternes organisation, samarbejde og ressourcer
Kapitel 3: Efterforskning af terror
Kapitel 4: Udlændinges ophold i Danmark
Kapitel 5: Det civile beredskab
Kapitel 6: Dialog med de muslimske samfund
Kapitel 7: Forskning
Bilag
Kolofon
Download