Opgaver

  • Gangareal i Statsministeriet
  • Interiør i Statsministeriet
  • Nedgang til Dronningetrappen
  • Indgangen til Statsministeriet
  • Christiansborg
Billeder fra Statsministeriet

Statsministerens sekretariat
Statsministeriets vigtigste opgave er at fungere som statsministerens sekretariat og bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet.

Dette princip blev knæsat helt tilbage i Jens Otto Krags tid i midten af 1960’erne. Statsministeriet skal være et lille og professionelt sekretariat, der kan ”klæde statsministeren på” i aktuelle sager.

Ministeriet er derfor organiseret med øje for at holde statsministeren løbende orienteret, fungere som rådgiver og bistå med koordinering, så forslag og beslutninger i regeringen altid er i overensstemmelse med regeringens almindelige politik.

Det er også afspejlet i Statsministeriets hovedopgaver og organisation.

Statsministeriet er et lille ministerium med normalt godt 80 medarbejdere.

Nedenfor kan du se, hvordan medarbejderne fordeler sig på faggrupper:

FaggruppeAntal
Akademikere33
HK/bibliotekarer18
Betjente & chauffører10
It-medarbejdere4
Studenter9
I alt74

Statsministeriets hovedopgaver

Statsministeriets arbejde falder i to hovedopgaver, ministerbetjening og ressortopgaver, hvoraf den første er klart dominerende.

1. Ministerbetjening
Langt hovedparten af Statsministeriets arbejde er rettet mod ministerbetjening. Det indebærer, at Statsministeriet skal kunne bistå statsministeren på alle de områder, som kræver statsministerens involvering og deltagelse.

Det gælder for det første på udenrigsområdet.

En vigtig del af arbejdet på udenrigsområdet vedrører samarbejdet inden for EU og statsministerens deltagelse heri. Her har Statsministeriet et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet og andre ministerier i forberedelsen af sager og opgaver.

En anden vigtig del af udenrigsområdet vedrører sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold, herunder Danmarks deltagelse i samarbejdet inden for NATO. På det sikkerheds- og forsvarspolitiske område har Statsministeriet et tæt samarbejde med især Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet i forberedelsen af sager og opgaver.

Udenrigsområdet varetager også en række andre opgaver herunder statsministerens deltagelse i samarbejdet i FN, Nordisk Råd, andre organisationer og det bilaterale samarbejde med lande og andre aktører.

indenrigsområdet forbereder Statsministeriet alle sager og opgaver inden for økonomi og indenrigspolitiske forhold, der kræver statsministerens involvering og deltagelse. Inden for indenrigsområdet ligger også opgaven med at forberede og koordinere materiale til brug for regeringens ugentlige ministermøde samt til regeringens Koordinationsudvalg.

Arbejdet med regeringens lovprogram er også forankret i indenrigsområdet. Koordineringen af lovprogrammet sker i et tæt samarbejde mellem Statsministeriet og de enkelte fagministerier. Desuden varetager indenrigsområdet spørgsmål vedrørende regeringens forhold til Folketinget og forberedelse af statsråd.

2. Ressortopgaver
Statsministeriet adskiller sig fra de fleste andre ministerier ved kun at have få egentlige ressortområder, se også under Statsministeriets historie. Alligevel er der nogle opgaver, som helt naturligt ligger i Statsministeriet. De vigtigste ressortopgaver er:

  • Det nordatlantiske område, dvs. Færøerne og Grønland
  • Pressen
  • Statsforfatningsret, regeringsdannelse, ministres forhold og ressortfordelinger
  • Kongehuset

Det nordatlantiske område
Statsministeriet varetager sager og opgaver i relation til det nordatlantiske område, dvs. generelle spørgsmål om hjemmestyreordningerne for Færøerne og Grønland.

Pressen
Statsministeriet har siden 1925 været pressens ministerium. Statsministeriet varetager overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier.

Statsforfatningsret, regeringsdannelse, ministres forhold og ressortfordelinger
En af de få opgaver, som siden 1848 har hørt under statsministeren, er fastsættelse af antallet af ministre og forretningernes fordeling mellem dem.

Ressortområdet er nærmere beskrevet under Statsforfatningsretlige spørgsmål

Kongehuset
Endelig har Statsministeriet traditionelt haft ressortansvaret for kongehuset. Det er en naturlig følge af statsministerens funktion som leder af regeringen. Statsministeriets departementschef har derfor også altid varetaget opgaven som statsrådssekretær.

Statsministeriets ressortansvar dækker ud over de overordnede relationer til kongehuset også den relevante lovgivning vedrørende kongehuset. Det gælder fx:

Statsministeriet har også ansvaret for finanslovsparagrafferne vedrørende kongehuset samt administrationen og anvisningen af årpengene til kongehuset.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik