Emneoversigt

Vedrører din henvendelse et andet ministeriums fagområde?
Du får hurtigere svar, hvis du går den lige vej til det relevante ministerium.

Oversigten indeholder emner, som Statsministeriet modtager henvendelser om. Emnet er placeret under det ministerium, der bedst kan svare.

affald
aktiveringsindsats
anklagemyndigheden
arkitektur
barselsdagpenge
betalingstjenester
biblioteker
bilbeskatning
biobrændstoffer
boligjobordningen
cybersikkerhed
dagpenge
dagtilbud
det indre marked
digitalisering
domstolene
DSB
dyrevelfærd
efterløn
ejendomsvurderinger
ejendomsværdiskat og grundskyld
eksportfremme
elektricitetsforsyning
energi
enklere regler og færre byrder
erhvervsakademier
erhvervspolitik
erhvervsskatter
erhvervsuddannelser
ernæring
EU-samarbejdet
Femern Bælt-forbindelse
film
finansiel Stabilitet
finansielle markeder
finanslov
finanspolitik
fiskeri
fleksjob
folkekirken
folkeskole
forsikring og Pension
forskning
forsvarets organisation og kapaciteter
færdselsloven
fødevarer
fødevaresikkerhed
gymnasiale uddannelser
handelspolitik
hjælp til danskere i udlandet
idræt
indkomstskat
international økonomi
jobcentre
kemikalier
klima og CO2
klimatilpasning
kommuneskat
kontanthjælp
kulturarv
landbrug
landdistrikter
licens
ligestilling
luftkvalitet
materiel til Forsvaret
medier
menneskerettigheder
metrocityringen
miljø
mobil- og bredbåndsdækning
motorveje
museer
natur
natura2000
nødhjælp
offentlige finanser
offentlige selskaber
penge- og realkreditinstitutter
pensionsbeskatning
PET
planlov
planlægning
politiet
Post Danmark
produktsikkerhed
professionshøjskoler
redningsberedskabet
regnskaber
rejsekort
rejsevejledninger
råstoffer
SKAT
skatter og afgifter
sort arbejde
staten som arbejdsgiver
statens uddannelsesstøtte
straffeloven
sygedagpenge
søfart
takster i den kollektive trafik
teatre
tele­kommunikation
terror
trafiksikkerhed
trosforhold
turisme
udenrigs- og sikkerhedspolitik
udlændinges erhvervelse af fast ejendom
udsendte soldater
udviklingssamarbejde
ungdomsuddannelser
universiteter
vandforsyning
vandrammedirektiv
varmee
veteraner
videregående uddannelser
virksomheders samfundsansvar
visum og borgerservice
voksen- og efteruddannelse
vækst- og konkurrenceevne
vækstkapital
våbenloven
økonomisk politik
økonomiske fremskrivninger

Social- og Indenrigsministeriet
familieretlige forhold
folkeafstemninger
handicappede
kommuner
integration
regioner
udsatte grupper
valg

Sundheds- og Ældreministeriet
apoteker
forebyggelse
medicin
patientrettigheder
psykiatri
sundhedsvæsenet
sygdomme
ældre

affald
aktiveringsindsats
anklagemyndigheden
arkitektur
barselsdagpenge
betalingstjenester
biblioteker
bilbeskatning
biobrændstoffer
boligjobordningen
cybersikkerhed
dagpenge
dagtilbud
det indre marked
digitalisering
domstolene
DSB
dyrevelfærd
efterløn
ejendomsvurderinger
ejendomsværdiskat og grundskyld
eksportfremme
elektricitetsforsyning
energi
enklere regler og færre byrder
erhvervsakademier
erhvervspolitik
erhvervsskatter
erhvervsuddannelser
ernæring
EU-samarbejdet
Femern Bælt-forbindelse
film
finansiel Stabilitet
finansielle markeder
finanslov
finanspolitik
fiskeri
fleksjob
folkekirken
folkeskole
forsikring og Pension
forskning
forsvarets organisation og kapaciteter
færdselsloven
fødevarer
fødevaresikkerhed
gymnasiale uddannelser
handelspolitik
hjælp til danskere i udlandet
idræt
indkomstskat
international økonomi
jobcentre
kemikalier
klima og CO2
klimatilpasning
kommuneskat
kontanthjælp
kulturarv
landbrug
landdistrikter
licens
ligestilling
luftkvalitet
materiel til Forsvaret
medier
menneskerettigheder
metrocityringen
miljø
mobil- og bredbåndsdækning
motorveje
museer
natur
natura2000
nødhjælp
offentlige finanser
offentlige selskaber
penge- og realkreditinstitutter
pensionsbeskatning
PET
planlov
planlægning
politiet
Post Danmark
produktsikkerhed
professionshøjskoler
redningsberedskabet
regnskaber
rejsekort
rejsevejledninger
råstoffer
SKAT
skatter og afgifter
sort arbejde
staten som arbejdsgiver
statens uddannelsesstøtte
straffeloven
sygedagpenge
søfart
takster i den kollektive trafik
teatre
tele­kommunikation
terror
trafiksikkerhed
trosforhold
turisme
udenrigs- og sikkerhedspolitik
udlændinges erhvervelse af fast ejendom
udsendte soldater
udviklingssamarbejde
ungdomsuddannelser
universiteter
vandforsyning
vandrammedirektiv
varmee
veteraner
videregående uddannelser
virksomheders samfundsansvar
visum og borgerservice
voksen- og efteruddannelse
vækst- og konkurrenceevne
vækstkapital
våbenloven
økonomisk politik
økonomiske fremskrivninger

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
almene boliger
asyl
familiesammenføring
integration
opholdstilladelse på grund af beskæftigelse
statsborgerskab
visum

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik