Oversigt over faste regeringsudvalg

Koordinationsudvalget
Koordinationsudvalget behandler større væsentlige initiativer og sager fra regeringen, herunder bl.a. større regeringsudspil og lovforslag.

Koordinationsudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Koordinationsudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Udenrigsministeren
Justitsministeren
Finansministeren
Forsvarsministeren
Økonomi- og indenrigsministeren
Børne- og socialministeren

Økonomiudvalget
Økonomiudvalgets opgaver vedrører især regeringens samlede økonomiske politik. Udvalget behandler forslag til finanslove, de økonomiske relationer til kommuner og regioner og andre initiativer og sager med væsentlige konsekvenser for økonomi og budget.

Økonomiudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Økonomiudvalgets medlemmer:

Finansministeren (formand)
Økonomi- og indenrigsministeren
Beskæftigelsesministeren
Erhvervsministeren

Sikkerhedsudvalget
Sikkerhedsudvalget drøfter sager, der vedrører sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Udvalget mødes efter behov.

Sikkerhedsudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Udenrigsministeren
Justitsministeren
Forsvarsministeren

Ansættelsesudvalget
Ansættelsesudvalget behandler sager om udnævnelse af visse højere embedsmænd og særlige rådgivere samt udpegninger til bestyrelser, råd, udvalg og nævn samt internationale stillinger. Udvalget behandler også sager om udpegning af medlemmer til ikke permanente udvalg, kommissioner m.v. samt sager om større organisationsændringer i den statslige forvaltning.

Ansættelsesudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Udenrigsministeren
Justitsministen
Finansministeren

Regeringens EU-implementeringsudvalg
EU-implementeringsudvalget drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning

EU-implementeringsudvalgets medlemmer:

Beskæftigelsesministeren (formand)
Udenrigsministeren
Justitsministeren
Ministeren for fiskeri og ligestilling
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Skatteministeren
Transport- og bygnings- og boligministeren
Miljø- og fødevareministeren
Erhvervsministeren

Ministerudvalg for offentlig fornyelse
Ministerudvalget for offentlig fornyelse koordinerer regeringens arbejde med at udvikle den offentlige sektor.

Udvalgets medlemmer:

Ministeren for offentlig innovation (formand)
Økonomi- og indenrigsministeren
Børne- og socialministeren
Beskæftigelsesministeren
Sundhedsministeren
Undervisningsministeren
Ældreministeren
Erhvervsministeren


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik